Užívanie hormonálnej antikoncepcie, estrogénov

Už od zavedenia hormonálnej antikoncepcie boli pozorované častejšie žilné trombózy a pľúcne embólie. Zistilo sa, že u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, môžu vzniknúť zmeny v systéme zrážania krvi, čo spôsobí, že riziko žilnej trombózy a pľúcnej embólie je u týchto žien štyrikrát vyššie. Na základe štúdií, učinila WHO v roku 1998 vyhlásenie, že užívanie HAK zvyšuje trikrát až šesťkrát riziko vzniku žilnej trombózy.

Rizikovým faktorom je takisto užívanie hormonálnej substitučnej terapie po menopauze, pretože tieto lieky takisto obsahujú vysoký obsah estrogénov.

Preto by ženy  mali požiadať svojho lekára pred nasadením hormonálnych produktov o vyšetrenie zvýšeného rizika trombofilie, predovšetkým v prípade, že bola u niekoho v rodine zistená trombofilia alebo sa vyskytla tromboembolická choroba, prípadne žena sama už prekonala trombózu nebo embóliu.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek