Rodinná anamnéza na kardiovaskulárne ochorenia

Ukazovateľom genetickej, čiže dedičnej náchylnosti na kardiovaskulárne ochorenia je prítomnosť tohto ochorenia aspoň u jedného blízkeho príbuzného (otec, matka, súrodenci) do veku 60 rokov.

Príslušnosť k mužskému pohlaviu takisto predstavuje zvýšené kardiovaskulárne riziko, prinajmenej do určitého veku. Ženy sú do menopauzy v nižšom riziku vďaka ochrane estrogénov. Po menopauze, kedy hladina týchto hormónov klesá, sa riziko žien zvyšuje a vyrovnáva sa s mužským rizikom vo vekovej skupine 70-79 rokov.

Rodinná anamnéza, čiže genetická predispozícia pre kardiovaskulárne ochorenia patrí medzi tzv. neovplyvniteľné faktory. Ak má niekto vysokú mieru týchto neovplyvniteľných faktorov, potom tým viac by sa mal snažiť zmierniť rizika, ktoré môže ovplyvniť, ako je nadváha, fajčenie, stres, nedostatok pohybu a strava.

Je potrebné pripustiť, že v rodine sa „dedia“ i faktory, ktoré nie sú celkom podložené geneticky – napr. spôsoby stravovania, denný pohyb.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek