Psychický stres aneb ako sa zbaviť stresu

Príčinou stresu u človeka môžu byť vonkajšie faktory - napríklad problémy v zamestnaní, v rodine alebo vnútorné faktory ako sú starosti či emocionálna úzkosť. Keď sme v strese, telo produkuje stresové hormóny kortizol a adrenalín. Kortizol spôsobuje zrýchlenie činnosti srdca a zvýšenie krvného tlaku a adrenalín zvyšuje hladinu cukrov a tukov v krvi. Tieto hormóny nám pomáhajú myslieť a orientovať sa rýchlejšie v nebezpečných situáciách. Dokonca môžu zachrániť život.

Problém nastáva vtedy, keď je telo vystavené stresu nepretržite. Stres, ktorý trvá dlhodobo má negatívny dopad na funkciu srdca a ďalších orgánov. Dlhodobou stimuláciou dochádza k poškodeniu srdca i ciev, stúpa krvný tlak a menia sa metabolické pochody, takže stres môže prispievať i k rozvoju porúch metabolizmu, zvýšeniu cholesterolu, i k vzniku kardiovaskulárnych ochorení a ďalších chorôb. Preto je dôležité hľadať riešenie ako sa zbaviť stresu.

Ako sa zbaviť stresu

Kľúčovým krokom k zvládnutiu stresu je pokus o riešenie problému vyvolávajúceho stres a vytvorenie nového postoja k životu. Tu je pomoc psychológa či psychoterapeuta takmer nevyhnutná. Ale podporné prostriedky k zvládaniu stresu sú veľmi bo­haté. Pomáhajú relaxačné a meditačné techniky, ovládanie dychu, pohybové aktivity ako je napríklad jóga. Dôležitý je denný režim, dostatočný spánok a každý deň by ste si mali nájsť čas iba pre seba.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek