Pohľad odborníka

Hrozí trombóza aj Vám?

Málo pohybu, sedavé zamestnanie, psychický stres, fajčenie, nezdravá strava, užívanie hormonálnej antikoncepcie, dlhotrvajúce cestovanie, rodinná anamnéza kardiovaskulárnych ochorení...to všetko sú rizikové faktory vzniku artériovej trombózy.

 

Peter Marko MUDr. Peter Marko, MPH

Kde sa vzala artériová trombóza?

„Výskyt artériovej trombózy závisí od rizikových faktorov, kam spadá nezdravý životný štýl, či dedičnosť. S rizikovými faktormi ako sú vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, nadváha až obezita, fajčenie alebo u žien užívanie antikoncepcie či hormonálnej substitučnej liečby v menopauze, stúpa aj riziko vzniku trombózy. Najčastejšie ide o vekovú kategóriu nad 50 rokov, nevyhýba sa však ani mladším ročníkom.“ hovorí MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých.

Artériová trombóza znamená tvorbu krvnej zrazeniny, ktorá vznikne zo zložiek prúdiacej krvi. Vyvolávajúcimi príčinami je znížený prietok krvi artériami, zvýšená zrážanlivosť krvi a mikrozápal v cievnej stene. „Najčastejšie sú artériovou trombózou postihnuté mozgové artérie s vývojom náhlej cievnej mozgovej príhody, koronárne artérie so vznikom akútneho infarktu myokardu alebo tepny dolných končatín s vývojom náhlej nefunkčnosti alebo odumretia končatiny s rozvojom gangrény. K uzáveru artérie často dochádza náhle, bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov ochorenia.“ vysvetľuje MUDr. Marko.

Prevencia nadovšetko

Ak chceme predísť rizikám, je dôležité včas zasiahnuť, ukončiť prejedanie sa, nefajčiť, kontrolovať krvný tlak, kompenzovať hladinu krvného cukru, kontrolovať hladinu svojho cholesterolu a triacylglycerolov v krvi, zaradiť zdravú stravu a pohyb a obmedziť stres. Ak chceme žiť naplno a neobávať sa možných rizík artériovej trombózy, je dôležité starať sa o zdravý krvný prietok a zdravý krvný tlak.

Prečo sa starať o zdravý prietok krvi?

„Zdravý krvný prietok cievami je nevyhnutný pre dostatočné okysličovanie tkanív v celom tele a pre správne fungovanie všetkých orgánov. Znížený prietok krvi môže vyvolať artériovú trombózu a následne infarkt myokardu či náhlu mozgovú príhodu.“ hovorí MUDr. Marko.   

Novoobjavený špeciálny prírodný paradajkový koncentrát Fruitflow® obsiahnutý v novinke SanguiFLOW® pomáha udržať normálnu agregáciu krvných doštičiek, ktorá prispieva k zdravému krvnému prietoku v cievach, čo je dôležité pre normálne fungovanie srdcovocievneho systému. Viacnásobné klinické štúdie preukázali, že pri pravidelnom užívaní jedenkrát denne je efekt trvalý, funguje u 97% pacientov a nie sú hlásené nežiaduce účinky alebo alergie.

„SanguiFLOW®  je možné používať dlhodobo ako prírodnú alternatívu v primárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení vzhľadom na jeho bezpečnosť a účinnosť.“ hovorí doktor Marko.

Okrem paradajkového koncentrátu obsahuje SanguiFLOW® aj extrakt z listov viniča hroznorodého, ktorý prispieva k udržaniu zdravého krvného tlaku, bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov. „Prínosné je preto jeho užívanie aj u osôb, ktoré pravidelne užívajú antihypertenzívnu liečbu,“ dopĺňa MUDr. Marko.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek