Nedostatok pohybu, dlhotrvajúce cestovanie

Nízka fyzická aktivita je sama o sebe rizikom cievnych ochorení a veľmi často je spojená so špatným stravovaním, vysokou hmotnosťou, fajčením. Z hľadiska prevencie ochorení srdca a ciev je vhodné, aby sme zaradili pravidelnú pohybovú aktivitu do denného režimu. Pravidelná systematická pohybová aktivita zlepšuje prácu srdca, ktorá sa prejavuje ako nižšia hodnota frekvencie srdca a krvného tlaku pri zaťažení, lepšia funkcia myokardu, ekonomickejšia distribúcia krvi, lepšie využitie kyslíka, zníženie LDL cholesterolu v krvi.

K spomaleniu toku krvi dochádza, ak sa dlhodobo nepohybujeme - čo môže byť sedavé zamestnanie, dlhodobé upútanie na lôžko alebo napríklad dlhodobé cestovanie, 5 hodín a viac, kedy človek po celú dobu sedí v jednej polohe s minimálnym pohybom končatín. V tejto polohe nefunguje správne tzv. svalová pumpa, ktorá napomáha návratu žilovej krvi z periférnych partií ľudského tela naspäť do srdca. Poloha tela v sede navyše prispieva k spomaleniu toku krvi v cievach dolných končatín. Krv v žilách stagnuje a má tendenciu sa zrážať a vytvárať krvné zrazeniny. V niektorých prípadoch sa môže vzniknutá zrazenina uvoľniť a doputovať krvou až do pľúc a vzniká tak pľúcna embólia. Najviac ohrozené sú osoby s vyšším BMI indexom (30 a viac) a ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek