Fajčenie a odvykanie od fajčenia

Fajčenie je dnes pandémiou, napriek tomu, že okrem nádorových a respiračných ochorení spôsobuje i kardiovaskulárne ochorenia.

Tabakový dym poškodzuje cievnu stenu, fajčiari majú často poruchy metabolizmu lipidov a sklon ku zvýšenej koagulácii krvi. Preukázalo sa, že fajčenie má vplyv na zhlukovanie doštičiek, zvyšuje viskozitu krvi, riziko trombózy a tým úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia.

Odvykanie od fajčenia - kedy to má eště zmysel?

Pritom fajčenie patrí medzi ovplyvniteľné faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Odvykanie od fajčenia má zmysel v každom veku, riziko sa vždy zníži, aj keď logicky platí, že čím skôr fajčiar prestane fajčiť, tým väčšiemu riziku sa vyhne. V priebehu 12–18 mesiacov po úspešnom ukončení odvykanie od fajčenia väčšina zvýšeného kardiovaskulárneho rizika vymizne; za tri až päť rokov je už bývalý fajčiar ohrozený kardiovaskulárnymi príhodami rovnakou mierou ako nefajčiar. Na odvykanie od fajčenia existuje niekoľko spôsobov, obráťte sa preto na Vášho ošetrujúceho lekára. I mnohé zdravotné poisťovne majú svoje programy na podporu odvykania fajčenia.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek